1. Verantwoording / Aansprakelijkheid
1. De honden worden meegenomen op verantwoording van de eigenaar!
2. Hondenuitlaatservice Dogs Daily kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangedaan of ontstaan letsel, dierenarts kosten of enige vorm van schade van/aan derden en/of honden binnen of buiten de uitlaatgroep. De eigenaar dient hiervoor zelf WA verzekerd te zijn, waarbij eventuele schade veroorzaakt door de hond(en) onder de dekking valt.
3. Bij eventuele verwonding aan de hond is hondenuitlaatservice Dogs Daily beslissingsbevoegd met betrekking tot het inschakelen van een dierenarts. In het onverhoopte geval dat wij uw huisdier thuis ziek aantreffen of dat er zich ondanks onze goede zorg tijdens de wandeling een calamiteit voordoet, machtigt u ons door middel van dit formulier om Diergezondheidscentrum Boven Veluwe te consulteren. De hierdoor ontstane kosten dienen door de eigenaar te worden afgerekend. Dogs Daily zal eerst contact opnemen met de eigenaar (indien mogelijk) over een eventueel dierenartsbezoek, tenzij er absoluut sprake is van spoed. De gezondheid van de hond wordt te allen tijde voorop gesteld.

 

2. Betalingen
1. De afgesproken wandelingen of rittenkaarten dienen altijd vooraf per bank betaald te worden. Bij te late betaling behoudt hondenuitlaatservice Dogs Daily het recht de hond uit te sluiten van de wandeling. Bij herhaaldelijke te late betalingen behoudt hondenuitlaatservice Dogs Daily het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders worden de normale kosten in rekening gebracht. Hondenuitlaatservice Dogs Daily behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven te wijzigen. Er kan bij wijziging van de tarieven geen aanspraak meer worden gemaakt op eerdere publicaties.

 

3. Gedragsregels honden.
1. De hond(en) dient/dienen de basiscommando’s te kennen en sociaal in omgang te zijn met soortgenoten en mensen. Een nieuwe hond binnen de groep gaat tenminste eenmaal op proef mee.
2. De hond dient voorzien te zijn van een goede halsband. Daaraan wordt een penning bevestigd met de naam en het telefoonnummer van Dogs Daily.

 

4. Preventie / Loopsheid
1. De hond dient ingeënt te zijn of in het bezit van een, door een dierenarts ondertekend, titerbewijs. Tevens dient de hond preventief te zijn behandeld tegen vlooien en teken, en regelmatig te worden behandeld tegen wormen.
2. Loopse teven worden niet meegenomen in de groepswandelingen. Hiervoor zijn individuele wandelingen een mogelijkheid.

 

5. Diversen
1. Dogs Daily draagt er zorg voor de hond zo schoon en droog mogelijk in de woning achter te laten na de wandeling, mits hiervoor de benodigde materialen door de eigenaar worden klaargelegd.
2. Hondenuitlaatservice Dogs Daily behoudt het recht voor om gedurende het jaar vakantie of vrije dagen op te nemen waarbij uw hond niet wordt uitgelaten. U zult hier ruim van tevoren persoonlijk bericht over ontvangen. Ook is deze informatie terug te vinden op de website van Dogs Daily.
3. Dogs Daily behoudt zich het recht voor een wandeling te annuleren als er sprake is van zeer slechte weersomstandigheden (sneeuw, ijs/gladheid, storm, extreme warmte) waardoor het niet verantwoord is om (veilig) te rijden en/of te wandelen.
4. Hondenuitlaatservice Dogs Daily behoudt te allen tijde het recht tot het ontbinden van de overeenkomst. Resterend tegoed zal eventueel worden terugbetaald.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.